Báo và tin tức từ Georgia

Báo chí từ Georgia ở khu vực Caucasus. Những tờ báo đã được chọn là phổ biến nhất và đáng tin cậy trong Georgia. Tôi đã chọn họ, vì bảo hiểm của họ bản tin hàng ngày ở Georgia, chính trị, kinh tế và các vấn đề quốc tế. Các báo Gruzia trong danh sách là tấ