Báo và tin tức từ Namibia

Tin tức và báo từ Namibia. Namibia có một lựa chọn lớn các nguồn tin tức trực tuyến, mặc dù kích thước nhỏ của đất nước. So với các nước khác trong khu vực, Namibia đã mở rộng tự do báo chí. Các báo từ Namibia đã được chọn vì bảo hiểm của họ về các chủ đề