Báo và tin tức từ Nigeria

Báo Nigeria. Nigeria là quốc gia đông dân nhất châu Phi và nó có văn hóa mạnh mẽ của báo chí bằng văn bản. Hiện có hơn 100 tờ báo tại Nigeria. Dưới đây là các lý do quan trọng nhất, toàn quốc, báo hàng ngày ở Nigeria. Các báo từ Nigeria có thể được sử dụn