Báo và tin tức từ Papua New Guinea

Tin tức từ Papua New Guinea. Ba tờ báo được công bố hàng ngày ở Papua New Guinea, ở đây là các liên kết đến các phiên bản trực tuyến của họ. Các báo từ Papua New Guinea là miễn phí để đọc trực tuyến: