Báo và tin tức từ Quần đảo Faeroe

Báo Tiếng Faroe. Đây là một trong những nguồn tin tức trực tuyến lớn nhất từ quần đảo Faroe. Có khoảng 50.000 cư dân ở quần đảo Faroe, nhưng mặc dù vài người dân, có một số tờ báo mạng độc lập. Dưới đây là tốt nhất của họ, họ có thể tự do đọc trên Internet.