Báo và tin tức từ Slovenia

Ở đây bạn sẽ tìm thấy một lựa chọn của các tờ báo trực tuyến có ảnh hưởng nhất từ Slovenia. Các báo Slovenia được lựa chọn bởi vì các tiêu chuẩn biên tập cao của họ. Tất cả họ đều viết về chính trị, tin tức nói chung, xã hội và các vấn đề quốc gia, cũng như các chủ đề quốc tế. Báo chí trong danh sách dưới đây đều miễn phí để truy cập và đọc trực tuyến.