Báo và tin tức từ Tây Tạng

Danh sách báo từ Tây Tạng với các tin tức mới nhất về, các vấn đề xã hội và chính trị tin tức vi phạm. Tất cả các tờ báo của Tây Tạng vào danh sách là miễn phí để truy cập trực tuyến. Xin lưu ý rằng một số nguồn tin đang nằm từ bên ngoài Tây Tạng.