Báo và tin tức từ Tahitian

Báo chí từ Tahiti, hòn đảo lớn nhất ở Polynesia thuộc Pháp ở Thái Bình Dương. Đây là lựa chọn của các nguồn tin trực tuyến lớn nhất từ Tahiti của tôi. Báo chí được tự do truy cập và đọc trực tuyến. Tôi đã chọn những tờ báo này để cung cấp cho các nhà báo