Báo và tin tức từ Uruguay

Danh sách báo từ Uruguay. Dưới đây là một lựa chọn của các tờ báo trực tuyến hình thức quan trọng nhất Uruguay ở Nam Mỹ. Các phương tiện truyền của Uruguay đã có tự do hiến định từ năm 1967, và chính phủ thường tôn trọng các quyền này. Tự do báo chí ở Uruguay là một trong những cao nhất trên lục địa. Danh sách này của tờ báo từ Uruguay gồm nguồn hàng ngày cập nhật tin tức mà viết về kinh tế, xã hội, vấn đề chính trị cũng như các vấn đề quốc tế. Các báo chí được tự để truy cập trực tuyến: