Báo và tin tức từ Zambia

Báo Zambia. Danh sách này đại diện cho sự đáng tin cậy nhất các báo điện tử và các nguồn tin tức từ Zambia. Các giấy tờ được chọn deres af Grund tập trung biên tập về những chủ đề nghiêm túc SOM chính trị, kinh tế, xã hội và các vấn đề quốc tế. Báo chí trong danh sách đều miễn phí để đọc trên Internet. Danh sách này được \"thiết kế để cung cấp cho các nhà báo, forskare và travlers một cái nhìn tổng quát các chủ đề của debat công trong Zambia ngay bây giờ.