Giới

NewspaperIndex.com – Tất cả các tờ báo tốt nhất


NewspaperIndex.com là thư mục các tờ báo đã được thẩm định ở tất cả các nước
Tôi chỉ thu thập và bảo trì các kết dẫn tới các tờ báo và ấn phẩm chứa tin tức địa phương, tự do và độc lập của mọi nước trên thế giới. Bạn sẽ không thấy các site thông tin trực tuyến chỉ vơ thông tin, báo cáo và nội dung từ các nguồn khác. Cơ sở dữ liệu này không chứa những tờ báo tập trung vào tin đồn, chuyện vỉa hè, tin tức địa phương hay thể thao. Tôi chỉ lấy các website cho phép công chúng truy cập tự do có ban biên tập địa phương gồm các nhà báo độc lập và trong đa số trường hợp có cả bản in.

Một điều quan trọng nữa là tôi chỉ chấp nhận các site báo chí và phát hành được cập nhật hàng ngày.

Dự án này không phải để thu thập các kết dẫn. Mục đích của nó là tìm, chọn và đánh giá các site đưa tin tức có chất lượng và là nguồn trực tuyến tốt nhất về báo chí có chất lượng cho nghiên cứu toàn cầu của bạn.

Nếu bạn tin rằng tôi nên có kết dẫn tới một nguồn báo chí trực tuyến nào đó, xin hãy cho chúng tôi biết. Nhưng xin nhớ:

Tôi không chấp nhận:

• Các site tin tức chuyên môn như thể thao, tin đồn, v.v.
• Xuất bản phẩm trực tuyến chỉ chứa tin tức lấy từ nguồn khác trên Internet
• Blog, phát tin nghiệp dư, bản tin nội bộ và ấn phẩm không biên tập
- hay những báo đòi hỏi bạn đọc phải đăng ký

Tôi ghi nhận các góp ý về: Tất cả báo tin tức chung được cập nhật hàng ngày có website tự do cho công chúng - Và các báo, tạp chí và bản tin có ý nghĩa lớn với quốc gia của mình.


   trở về danh mục