Vì sao

Tại sao tôi tạo thư mục các site tin tức

Trước hết vì tôi là nhà báo. Tôi cần site này làm công cụ cho công việc hàng ngày của tôi. Tôi đã đi tìm các cơ sở dữ liệu tin tức giống thế này. Đa số các dự án tương tự không tập trung vào tin tức chung, chính trị, kinh tế v.v. Nhưng không may lại bao gồm cả các nguồn tin kém chất lượng với báo chí quá chuyên ngành. Và tệ nhất là các kết dẫn không được cập nhật hoặc URL quá khó nhớ.


Tôi chỉ muốn làm tốt hơn để cho bạn đường truy cập dễ dàng tới các nguồn tin quốc gia chính và được cập nhật hàng ngày trên khắp thế giới, dù bạn là nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà thiết kế phương tiện trực tuyến, người du hành cần thông tin hay sinh viên.
   trở về danh mục